Therapie

Elk kind is uniek, er bestaat geen standaard aanpak voor de kinderen.

Vandaar Integratieve therapie:

Integratieve therapie is een vorm van psycho-therapie die kinderen kan helpen bij bewust worden, begrijpen en verwerken van gevoelens, emoties en gedragingen. Het kind/de puber staat centraal; er wordt gekeken naar het kind in het verleden, de toekomst, maar vooral naar het nu!  Welke therapie of behandelmethode kan ik nu het best toepassen! Welke interventies kan ik inzetten om de jeugd daadwerkelijk te helpen op sociaal, emotioneel en fysiek niveau.

Integratieve therapie is een therapie waarin gewerkt wordt vanuit verschillende modellen zoals hieronder beschreven.

 • Medischmodel: er wordt in eerste instantie gekeken naar de gezondheid van uw kind, is de klacht misschien een oorzaak van lichamelijk niet goed functioneren. Doordat ik de Medische Basis Kennis opleiding heb gevolgd ben ik meer getraind in het waarnemen van evt. lichamelijke klachten en symptomen.
 • Stressmodel: wat is de draagkracht tegenover de draaglast, hoe zwaar is het probleem en voor wie?
 • Gedragsmodel:  wat is het gedrag, waardoor wordt dit gedrag veroorzaakt, aan- en afleren van gedrag.
 • Denken/cognitief model:  hoe en wat denkt een kind.
 • Systeemmodel: er wordt gekeken om het kind heen, met name naar invloed van gezin, vrienden en school op het kind.
 • Psycho/analytisch: het bewuste maar zeker zo belangrijk het onbewuste. Wat speelt er nog, wat is er gebeurd dat nu nog invloed heeft, onverwerkt verleden, innerlijk conflict.

De therapie- en behandelmethoden die ik o.a. gebruik zijn:

 • Speltherapie
 • Lichaamswerk
 • Systeemwerk
 • Creatieve therapie
 • Delenwerk
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Omgaan met emoties en gevoelens- RET.
 • Visualisaties en metaforen