Werkwijze

Contact

Goed contact tussen uw kind, ouders en de therapeut, is erg belangrijk. Het kind moet zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn. Alleen dan lukt het om voor elkaar open te staan. Mijn benadering zal dan ook altijd positief zijn;

Het kind is geen probleem,  het heeft een probleem.

Intake

De begeleiding zal starten met een intake van kind/puber en ouders, apart of gezamenlijk, dit gebeurt in overleg. Na de intake kan besloten worden of verdere behandeling gewenst is of eventuele doorverwijzing. Het kan zijn dat na een aantal observaties/sessies een gesprek met de ouders over hoe met de situatie om te gaan voldoende is.  Tijdens de intake zal ook de hulpvraag duidelijk worden.

Sessies

De eerste sessies zullen gebruikt worden om uw kind beter te leren kennen, wie is het kind, wat zijn de overtuigingen, wat denkt en voelt het kind, welke kwaliteiten bezit het, over welke hulpbronnen beschikt het kind, tevens onderzoek ik de hulpvraag, wat kan de oorzaak zijn. (dmv gesprek, spel en verklaringsmodellen, zie therapie)  Hoe zit het systeem in elkaar. (kin

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld;

  1. Duidelijk maken van de hulpvraag.
  2. Waar wil het kind naar toe, wat wil het bereiken, wat zijn haalbare doelen.
  3. Op zoek naar oplossingen en deze toepassen, mijn aandeel hierin is sturend; oplossing komt uit uw kind zelf.

Tijdens de sessies wordt u op de hoogte gehouden door middel van een voortgangsgesprek en een eindgesprek.